Work

Brams ontwerpen zijn onderbouwd met sociaalwetenschappelijke en filosofische inzichten, terwijl tegelijk ruimte wordt gelaten voor het experiment. Voor de materialisering van zijn ontwerpen werkt hij maximaal samen, zodat iedere partner kan floreren in haar expertise en hijzelf binnen zijn verschillende intrinsieke interessevelden kan ontwerpen. Sommige van zijn ontwerpen proberen maatschappelijke polarisatie aan te pakken of bijvoorbeeld het circulair gebruik van kinderkleding te promoten, andere ontwerpen willen onze mentale ruimte terug claimen. Het ontwerp voor deze laatste maatschappelijke uitdaging biedt de belangrijkste fundamenten voor zijn aankomende ontwerpen.

A hearth full of changes installeert een herintroductie van de tijd en mentale ruimte die de mens doorheen haar geschiedenis vrijmaakte om tot maatschappelijke verandering te komen. Afgebakend rond de warme kern van de sociale gemeenschap, nl. het prehistorische kampvuur en later de haard (in de elitaire salons) en Leuvense stoof, nam men de ruimte om dialogen te voeren over een veranderende omgeving en na te denken over hoe de eigen intrinsieke interesses en talenten kunnen bijdragen aan concrete maatschappelijke vooruitgang. Zeer recent echter, werd die mentale ruimte voor een significant stuk ingenomen door de TV, tablet en smartphone – onder andere gedreven door de ‘attention economy’ die ons zo lang mogelijk wil verleiden onze aandacht net daar vast te houden om uiteindelijk winst uit onze data te halen. Zo blijkt volgens de imec Digimeter dat 60% van de Vlamingen tussen de 25 en 34 jaar een smartphone-afhankelijkheid heeft (en zichzelf daarom regeltjes oplegt). Daarbovenop zijn ook onze jobs steeds intenser geworden en zit zelfs onze vrije tijd vol met to-do’s. Internationaal onderzoek toont dan ook aan dat een deel van de populatie onder een meer algemene informatieoverload lijdt.

Velen worden vandaag dus geleefd door een mentale overload. Een groot potentieel aan mentale bronnen en intrinsieke motivatie voor maatschappelijke verandering blijft zo onontgonnen. Zo kunnen mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om zich meer in te zetten voor een multiculturele samenleving of om meer duurzaam te consumeren, maar denk concreet aan welke mentale uitdaging het kan betekenen om na de werkuren, tussen de dagelijkse routine en digitale gewoontes en afleidingen door bijvoorbeeld met het gezin uit te zoeken waar je leuke circulaire kledij kunt kopen, prijzen af te wegen van bio-based bouwisolatie of waar je die perfecte tweedehands keukentafel kan vinden. Vaak kiezen we dan ook voor de mentaal makkelijke niet-duurzame oplossing.

De voorgestelde herintroductie van die essentiële tijd en mentale ruimte in de vorm van een inspirerende symbolische haard biedt daarom een haast bevrijdend perspectief op gedragsverandering. Deze installatie met geleide interactie wil de bezoeker namelijk engageren om binnen de contouren van de installatie de tijd en rust te nemen, afleiding uit te sluiten en de beschikbare mentale bronnen vervolgens exclusief te wijden aan een persoonlijk ‘als-dan’-plan tot gedragsverandering, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde interventie ‘implementation intentions’. Bovendien willen we dergelijke Mental Spaces for Change op zoveel mogelijk plaatsen verspreiden, omdat we burgers willen motiveren om in de toekomst die tijd en mentale ruimte, essentieel voor de eigen intrinsieke motivaties en voor burgerschap, in hun dagelijks leven in te plannen.

Op Wonder Creativity Festival in Kortrijk kon de bezoeker interageren i.f.v. een eigen intrinsiek gekozen gedrag binnen het circulair gebruik van materialen. De installatie zelf is ter inspiratie ook maximaal uit circulaire materialen vervaardigd. Zo kiest het ontwerp daar voor een zeer specifieke maatschappelijke uitdaging en het eraan gekoppeld specifiek gedrag. Op die manier biedt ‘A hearth full of changes’ de bezoeker een triggerende scène die de mentale ruimte terug claimt en vervolgens het hart biedt aan gedragsverandering.

De versie van a hearth op Wonder is een eerste in een reeks. Toekomstige versies zullen toegepast worden op maatschappelijke uitdagingen zoals zuivere lucht (met geïntegreerde planten en eventueel technologie), polarisatie (gesymboliseerd door een tegenstrijdige esthetiek), psychologische warmte en uiteindelijk mentale ruimte zelf.

Meubelontwerp

Naast theoretisch onderbouwde ontwerpen focust hij zich nu en dan ook louter op het ontwerpen voor esthetische beleving.

Privéhuis Brugge
Privéhuis Brugge
Privéhuis Brugge
Hou deze website in de gaten en volg z'n socials voor meer toekomstige ontwerpen!

Zo komt er een ontwerp aan rond het vormen van genuanceerde meningen in het maatschappelijk debat en een ontwerp rond het in vraag stellen van het concept normaliteit.